Όροι Χρήσης goldendeals.gr

Με το παρόν άρθρο καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας goldendeals.gr Οφείλετε να διαβάσετε προσεκτικά και να βεβαιωθείτε ότι καταλάβατε τους όρους χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους τότε δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτό το site.

 

1. Προϋποθέσεις Συμμετοχής Χρηστών – Μελών
Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των χρηστών και των εγγεγραμμένων μελών του goldendeals αποτελεί η αποδοχή των κατωτέρω όρων χρήσης. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε εκ των όρων αυτών το goldendeals διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού χρηστών ή διαγραφής μελών του.

2. Περιορισμός ευθύνης
Οι πληροφορίες που μεταδίδει Το goldendeals στους χρήστες του για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προβάλλονται, αποτελούν πληροφορίες, οι οποίες είτε αποστέλλονται από τους retailers , είτε συλλέγονται ως πληροφορίες μεταδιδόμενες από τα ηλεκτρονικά καταστήματα.

To goldendeals ουδεμία ευθύνη φέρει ως προς την ακρίβεια και ορθότητα των μεταδιδόμενων ως άνω πληροφοριών .Οι εκπτωτικοί κωδικοί που αναρτούνται στο site παρέχονται από τρίτους(καταστήματα) και επομένως δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι οι κωδικοί και οι προσφορές ισχύουν. Για το λόγω αυτό, συνιστάται στους χρήστες του goldendeals.gr αφού ελέγξουν το χρόνο ενημέρωσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών που εμφανίζονται μετά από κάθε αναζήτηση, να συμβουλεύονται και την αντίστοιχη σελίδα των ηλεκτρονικών καταστημάτων καθώς και αυτή των κατασκευαστών προκειμένου να διαπιστώσουν την ακρίβεια των πληροφοριών και να ενημερωθούν πιο εμπεριστατωμένα ως προς τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας της επιλογής τους.

3.Προσωπικά Στοιχεία
Η ευθύνη για την ακρίβεια των προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών βαρύνει αποκλειστικά αυτόν που τις παρέχει, καθώς το goldendeals λειτουργεί σαν μέσο της online δημοσίευσης τέτοιου είδους πληροφοριών και μόνον. Τα προσωπικά σας στοιχεία και το περιεχόμενο των πληροφοριών πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
3.1 Δεν πρέπει να είναι ψευδή, ή παραπλανητικά.
3.2 Δεν πρέπει να οδηγούν ή να βοηθούν σε εξαπάτηση τρίτων.
3.3 Δεν πρέπει να παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
3.4 Δεν πρέπει να αντιβαίνουν σε διατάξεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν σε θέματα προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού, ή παραπλανητικής διαφήμισης.
3.5 Δεν πρέπει να είναι δυσφημιστικά, απειλητικά ή εκβιαστικά..
3.6 Δεν πρέπει να σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με παιδική πορνογραφία.
3.7 Δεν πρέπει να περιέχουν ιούς, trojans, worms, time bombs ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα προγράμματος που μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή απώλεια δεδομένων τόσο σε υπολογιστές μελών/επισκεπτών όσο και του συστήματος γενικότερα.
3.8 Με σκοπό τη σωστή χρήση των πληροφοριών που παρέχετε στο goldendeals, μας εξουσιοδοτείτε πλήρως για τον έλεγχο και την χρήση των πληροφοριών αυτών.Το goldendeals δεσμεύεται στην χρήση των πληροφοριών αυτών σύμφωνα με τους όρους χρήσης.

4. Κυρώσεις
Το goldendeals έχει το δικαίωμα διαγραφής μελών και άρνηση παροχής των υπηρεσιών του σε μέλη εφόσον διαπιστώσει τις ακόλουθες παραβάσεις:
4.1 Όταν οι ενέργειες των μελών/χρηστών είναι αντίθετες με τους όρους χρήσης, όπως αυτοί περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο.
4.2 Όταν υφίσταται αδυναμία επιβεβαίωσης των προσωπικών στοιχείων που παρέχονται στο goldendeals.
4.3 Σε κάθε περίπτωση που αντιληφθούμε ότι οι κινήσεις, μέσω της ιστοσελίδας, μπορεί να έχουν νομικές κυρώσεις, ή άλλες συνέπειες εις βάρος των χρηστών / μελών του goldendeals.

5. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη, υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.Το goldendeals διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εντός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας, κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών του. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στο παρόν κείμενο, οφείλει να σταματήσει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του goldendeals.Το goldendeals σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγω, παρά μόνον εφόσον αυτό επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία και προς τις αρμόδιες αρχές. Το goldendeals είναι δυνατόν να επεξεργάζεται μέρος ή το σύνολο των στοιχείων που έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρερχομένων υπηρεσιών.

6. Γενικά
Το goldendeals δεν εγγυάται με το παρόν τη συνεχή και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες του καθώς η λειτουργία του είναι πιθανόν να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες.

7. Κακή χρήση των υπηρεσιών.
Το goldendeals διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει ή να απαγορεύει τη χρήση των υπηρεσιών του σε κάθε μέλος που δεν τηρεί τους όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής λανθασμένων στοιχείων εγγραφής.

8. Πνευματικά δικαιώματα.
Τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του site ανήκουν στους ιδιοκτήτες του goldendeals.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαικής νομοθεσίας. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή διασκευή του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.